Strona GłównaFinanse
 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SZCZECINA ZA 2001 ROK


Sprawozdanie - prezentacja

Część obowiązująca

Wprowadzenie
Wykonanie budżetu
Wykonanie wg źródeł dochodów
Wg. kierunków wydatkowania
Wg. działów i rozdziałów klasyfikacji
Rozliczenie pokrycia deficytu
Finansowanie wydatków WPI
Zakłady budżetowe Miasta
Gospodarsta pomocnicze Miasta
Środki specjalne jednostek Miasta
Instytucje kultury Miasta Szczecina
Dotacje przedmiotowe Miasta
Pozostałe dotacje budżetu Miasta

Budżet zadań zleconych

Porozumienia między j.s.t.
Gminny Fndusz OŚ i GW
Powiatowy Fndusz OŚ i GW

Powiatowego Funduszu GZGK

Część objaśniająca

Objaśnienia do wykonania dochodów

Objaśnienia do wykonania wydatków

Część informacyjna

Iinformacja o zmianach budżetu w 2001 roku

Zestawienie zmian według działów

Zmiany dochodów według źródeł

Zmiany dochodów według kierunków

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie Środka Specjalnego Zarządu Dróg

P.F.P. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania finansowane z Funduszu Pracy

Zadania zlecona administracji rządowej

Część porównawcza

Realizacja budżetów w latach 1999-2001

Miesięczna ealizacja budżetu w 2001 roku

Wykonanie wydatków wg. sferi i działów

Realizacja w porównaniu z harmonogramem

Struktura wykonania budżetu

Struktura wykonania wg żródeł dochodów

Struktura wg kierunków wydatkowania

Ujęcie graficzne

Ujęcie graficzne sprawozdania

 

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.