Strona GłównaFinanse
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SZCZECINA ZA 2000 ROK

Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Szczecinie

 

finanse@um.szczecin.pl


Sprawozdanie - prezentacja
Wprowadzenie
Wykonanie budżetu Miasta Szczecina
ogółem za 2000 rok
Wykonanie budżetu Miasta Szczecina
wg źródeł dochodów
Wykonanie budżetu Miasta Szczecina
wg. kierunków wydatkowania
Wykonanie wydatków budżetowych wg. działów i rozdziałów klasyfikacji
Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecina za 2000
Realizacja finansowania programów inwestycyjnych Miasta Szczecina
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych Miasta Szczecina za 2000 rok
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Miasta Szczecina za 2000 rok
Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych Miasta Szczecina
Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury Miasta Szczecina
Wykonanie dotacji przedmiotowych budżetu Miasta za 2000 rok
Wykonanie pozostałych dotacji budżetu Miasta za 2000 rok
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2000 rok
Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2000 rok

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.