Strona GłównaFinanse
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SZCZECINA ZA 2003 ROK


Część obowiązująca

Wprowadzenie

Wykonanie dochodów i wydadków wg działów

Wykonanie dochodów wg źródeł i działów

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów

Przychody i rozchody

Wykonanie wieloletnich prog. inwestycyjnych

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury

Wykonanie dotacji przedmiotowych i podmiotowych

Wykonanie pozostałych dotacji

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Część objaśniająca

Do wykonania dochodów budżetu

Do wykonania wydatków budżetu

Część informacyjna

Zestawienie zmian według działów

Zmiany w budżecie - dochody według źródeł

Zmiany w budżecie - wydatki według kierunków

Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa

Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Szczecina - według źródeł finansowania, tytułów i zadań

Stan zobowiązań długoterminowych

Poziom zobowiązań na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych

Realizacja budżetu w stosunku do harmonogramu dochodów i wydatków

Informacja o realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej po dofinansowaniu z budżetu

Część porównawcza

Realizacja dochodów i wydatków w 2001-2003

Wykonanie dochodów 2002-2003

Wykonanie wydatków 2002-2003

Wykonanie wg. sfer i działów 2002-2003

Struktura wykonania budżetu

Struktura wykonania dochodów

Struktura wykonania wydatków

Ujęcie graficzne

Ujęcie graficzne wykonania budżetu


 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.