Strona GłównaFinanse
 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SZCZECINA ZA 2002 ROK


Prezentacja sprawozdania 2002 on line

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

Wprowadzenie do sprawozdania
Realizacja budżetu Miasta
Dochody budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta

Przychody i rozchody
Informacja o zmianach w budżecie
Wyk. budżetu wg działów klasyfikacji
Wyk. dochodów wg źródeł i działów
Wyk. wydatków wg kierunków wydatk.
Wyk. wydatków wg działów i rozdziałów
Rozliczenie wyniku budżetu Miasta
Finansowanie wydatków WPI
Zakłady budżetowe Miasta
Gospodarstwa pomocnicze Miasta
Środki specjalne jednostek Miasta
Instytucje kultury Miasta Szczecina
Dotacje przedmiotowe Miasta
Pozostałe dotacje budżetu Miasta

Budżet zadań zleconych

Porozumienia między j.s.t.
Gminny Fndusz OŚ i GW
Powiatowy Fndusz OŚ i GW

Powiatowy Fundusz GZGiK

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Objaśnienia do wykonania dochodów

Objaśnienia do wykonania wydatków

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zestawienie zmian według działów

Zmiany dochodów według źródeł

Zmiany wydatków według kierunków

Zestawienie pism o zmianach dotacji

Wykonanie wydatków majątkowych

Stan zobowiązań długoterminowych
Zobowiązania na tle budżetu i limitów
Wykonanie na tle harmonogramu

P. F. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.

Zadania finansowane z Funduszu Pracy

Zadania zlecone administracji rządowej

CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

Realizacja budżetu w latach 2000-2002

Wykonanie dochodów w 2001-2002
Wykonanie wydatków wg kierunków
Wykonanie wydatków wg sfer i działów

STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

Struktura wykonania dochodów wg źródeł

Struktura wydatków wg kierunków

UJĘCIE GRAFICZNE

Ujęcie graficzne sprawozdania

 

 


 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.